VIII Exposició d’Esbossos de l’Agrupació EPSF

(Valéncia, 5-12-18, 20:45hrs): Al Convent del Carmen, va tindre lloc l’inauguració de la VIII Exposició d’Esbossos de l’Agrupació El Pilar Sant Francesc, a la que va acodir la nostra màxima representant, la Fallera Major 2019, María Caballer i Navarro, acompanyada pel Vicepresident, Celso Sierra i Barberá.

L’Exposició va ser inaugurada per la Fallera Major de Valéncia del 2019, Sara Larrazábal i Bernal.

Estos són els nostres esbossos per a les #Fallas2019:

Falla Gran: “El Equilibriste”, Secció 8ªC.

Falla Infantil: “¿I tu a qué jugues?”, Secció 22ª, les dos de Celso Sierra i Barberá.

Anuncios

Presentació d’Esbossos Falles 2019

Hui, 18 de novembre de 2018, dins de la programació de la Semana Cultural, va tindre lloc la Presentació dels Esbossos dels monuments que es plantaran en la Plaça de Almansa estes #falles2019.

Al acte acodiren la Fallera Major 2019, MARIA CABALLER I NAVARRO, el President, PACO PRÓSPER I COZAR i el artista dels monuments, CELSO SIERRA I BARBERÁ que va explicar en qué consistien.

FALLA GRAN: “El equilibriste”, secció 8ªB. FALLA INFANTIL: “¿I tu a que jugues?”, secció 22ª, les dos de Celso Sierra i Barberá, faller de nostra comissió.

 

 

Proclamació Fallera Major 2019

(Valéncia, 10.11.18): El dissabte, va tindre lloc la PROCLAMACIÓ DE NOSTRA FALLERA MAJOR, la señorita MARÍA CABALLER I NAVARRO.

Despuix d’aplegar la Fallera Major 2019, es va començar en el sopar oferit per María.

31c93b3f-df90-4a78-8717-2a8f0626caf3Despuix del sopar, es va donar començ a l’acte protocolari de la Proclamació; per a presidir l’acte, primerament es va cridar al President de la comissió, Paco Prósper.

Una volta estava Paco en l’escenari, el secretari, Bernardo Buades, va procedir a la llectura de l’acta en la que es proclamava a María Caballer i Navarro com a Fallera Major per a l’eixercici faller 2018-2019. Una volta en l’escenari, Paco va procedir a llegir i entregar-li a María el quadro que la proclamava oficialment com a nostra Fallera Major 2019.

ccf8439a-3185-4945-b28c-d334df098a1bMaría, com la nostra Fallera Mayor 2019, va firmar el llibre d’honor, que es va crear l’any del Centenari de nostra comissió que va tindre lloc en l’any 2000, sent Fallera Major, Paqui Andrés i Bondia i President, Antonio Bueno i Monllor (D.E.P.).

7bde7786-8778-4033-8fd2-40be57aadd8cDespuix de la firma del llibre, Paco i María es diriguiren als assistents.

Abans de donar per conclós l’acte, María, va posar la fotos en el seu lloc, en l’entrada del Casal, on presidirà tots els actes que es facen en la comissió.

31b6d7bc-dcc6-47ec-8bb6-c3a9046c0c18Per a finalisar l’acte, es va cantar l’himne regional.

a24ade8e-7a16-41ba-b234-8f2bd132bda3

a405987f-43c7-42f9-9cfd-09d62fe0db3bEl restant de fotografies realisades per Amparo Caballer les podeu vore ací. ¡Gràcies!

Campeonat de Birles AEPSF

(Valéncia, 11.11.18): Este dumenge, va tindre lloc en la Bolera Bowling Center de Valéncia el CAMPEONAT DE BIRLES DE L’AGRUPACIÓ EL PILAR SANT FRANCESC.

DSC_2872

De esquerra a dreta: Carlos, Inma Q., Adrián, Javier, Kiko y Saray. Foto: Alejandro Vicent.

En la primera ronda que jugaven els 6 participants de cada comissió, va quedar primer i va passar a la segona ronda, Kiko Prósper en 134 punts, pero no va quedar entre els tres primers individuals.

La nostra Fallera Major, María, que va jugar en la segona ronda en el restant de falleres majors, és la CAMPEONA DE BIRLES del seu grup. ¡Enhorabona!

Nostra FM19: Campeona de Birles de les FFMM. Foto Alejandro Vicent.

Gràcies a tots per vostra participació, passarem tots una vesprada molt divertida. 🙂

 

Despedida FM18: CRISTINA PRÓSPER POZO

Ayer, día 27 de octubre de 2018, tuvo lugar por primera vez en nuestro Casal la primera Despedida de una Fallera Mayor de la Falla Triador separada de nuestra Exaltación. || Ahir, dia 27 d’octubre de 2018, va tindre lloc per primera volta en el nostre Casal la primera Despedida d’una Fallera Major de la Falla Triador separada de la nostra Exaltació.

A partir de ahora, el 2018 y siendo Cristina Prósper Pozo nuestra Fallera Mayor, sentará los precedentes para posteriores despedidas en las que intentaremos que en un acto breve, familiar y emotivo, podamos hacer incapié en todo un año de dedicación al mundo de las Fallas y en especial a su falla. || A partir d’ara, el 2018 i sent Cristina Prósper i Pozo nostra Fallera Major, assentarà els precedents per a posteriors despedides en les que intentarem que en un acte breu, familiar i emotiu, pugam fer incapié en tot un any de dedicació al món de les Falles i en especial a la seua falla.

El acto empezó recibiendo a Cristina al son del Tabal i la Dolçaina, que ya es una tradición en nuestra comisión, al tabal Adrián Díaz y Susana Gallel y a la dolçaina Celso Sierra y Kiko Prósper. ¡Gracias! || L’acte va començar rebent a Cristina al són del Tabal i la Dolçaina, que ya és una tradició en la nostra comissió, al tabal Adrián Díaz i Susana Gallel i a la dolçaina Celso Sierra i Kiko Prósper. ¡Gràcies!

Una vez llegó, se procedió a la cena de sobaquillo. Tras finalizar la misma, empezó el acto protocolario de la Despedida y como todos bien sabemos, una imagen vale más que mil palabras y para ello se emitió un vídeo resumen del reinado de Cristina. || Una volta va aplegar, es va procedir al sopar de “sobaquillo”. Despuix de finalisar el mateix, va començar l’acte protocolari de la Despedida i com tots be sabem, una image val més que mil paraules i per a això es va emetre un vídeo resum del regnat de Cristina.

Tras el vídeo y para continuar con el acto, se requirió la presencia en el escenario de nuestro Presidente: Paco Prósper, para poder recibir a Cristina, nuestra Fallera Mayor 2018 para que ocupara su lugar de honor. Para recibirla, Celso Sierra e Inma Chuliá, le recordaron cómo fue nombrada el día de su Exaltación: || Despuix del vídeo i per a continuar en l’acte, es va requerir la presència en l’escenari del nostre President: Paco Prósper, per a poder rebre a Cristina, la nostra Fallera Major 2018 per a que ocupara el seu lloc d’honor. Per a rebre-la, Celso Sierra i Inma Chulià, li varen recordar cóm va ser nomenada el dia de la seua Exaltació:

INMA: Despuix de tota una vida formant part de la falla, de la seua segona família, ¿qué pots fer?
CELSO: ¿Qué pots fer per la teua falla que t’ha vist créixer?
INMA: Esta chiqueta, bo ya una dòna, sempre ha estat molt participativa dins de la seua comissió, enguany encara porta la secretaria, i ha decidit fer un poquet més, si és possible, per la seua comissió.
CELSO: ¿Quina cosa és més important per a una dòna valenciana que representar a la seua falla?
INMA: Res, per això enguany ens sentim tots molt orgullosos de que sigues tu la màxima representant de totes les persones que formem part d’esta gran família que és la falla Triador.
CELSO: Fallera Major de l’any 2018… CRISTINA PRÓSPER I POZO.

PHOTO-2018-10-28-14-33-57 9

bc52626c-8df7-448e-872c-762c5955a304

Para refrescar la memoria de Cristina, contamos con la ayuda de las Falleras Mayores de la Agrupación del año 2018, siendo las portavoces Celia Mª y Esmeralda y acompañadas por Carla, Ana y Mª Carmen. Su discurso lo podéis escuchar aquí. || Per a refrescar la memòria de Cristina, contarem en l’ajuda de les Falleres Majors de l’Agrupació de l’any 2018, sent les portaveus Celia Mª i Esmeralda i acompanyades per Carla, Ana i Mª Carmen. El seu discurs ho podeu escoltar ací.

PHOTO-2018-10-28-14-33-57 3

Tras ellas, su mejor amiga, que ya fue la mantenedora en su Exaltación y que no quiso desaprovechar el momento para despedirse de ella. Nuestra Fallera Mayor 2019: María Caballer Navarro. Podéis escuchar su discurso aquí. || Despuix d’elles, la seua millor amiga, que ya va ser la mantenedora en la seua Exaltació i que no va voler desaprofitar el moment per a despedir-se d’ella. La nostra Fallera Major 2019: María Caballer i Navarro. Podeu escoltar el seu discurs ací.

PHOTO-2018-10-28-14-33-57

Y, como no podía ser de otra forma, el Presidente, Paco Prósper (su padre), que es el que ha compartido con ella todo su reinado. También lo podéis escuchar aquí. || I, com no podia ser d’una atra forma, el President, Paco Prósper (el seu pare), que és el que ha compartit en ella tot el seu regnat. També ho podeu escoltar ací.

PHOTO-2018-10-28-14-30-35 15

El colofón final de los discursos, como no, fue con las palabras de nuestra Fallera Mayor 2018: Cristina Prósper, y también lo podéis escuchar aquí. || El colofó final dels discursos, com no, va ser en les paraules de la nostra Fallera Major 2018: Cristina Prósper, i tambè o podeu escoltar ací.

Desde el año 2016, la foto de la Fallera Mayor, ocupa un lugar privilegiado en el Casal hasta que termina su año y es ocupado por la siguiente. Para dejar ese hueco, Cristina puso su foto junto con el resto de fotos de las Falleras Mayores de la comisión. || Des de l’any 2016, la foto de la Fallera Major, ocupa un lloc privilegiat en el Casal fins que termina el seu any i és ocupat per la següent. Per a deixar eixe buit, Cristina va posar la seua foto junt en el restant de fotos de les Falleres Majors de la comissió.

PHOTO-2018-10-28-14-30-35 10

Para acabar el acto, se entonó nuestro himno regional. || Per acabar l’acte, es va entonar el nostre himne regional.

PHOTO-2018-10-28-14-30-35 4

El resto de fotografías las podéis ver aquí. || El restant de fotografies les podeu vore ací.

Preseleccions 2019

El dissabte, dia 30 de juny de 2018 a les 22 hores en els Jardins Nort del Palau de la Música, tindrà lloc la Preselecció del Sector El Pilar Sant Francesc.

La nostra comissió estarà representada per Cristina Prósper i Pozo, la nostra Fallera Major 2018 i ara candidata a Fallera Major de Valéncia 2019 en les ‪#‎Preseleccions19‬

FM FALLA 36 - CRISTINA PRÓSPER POZO

¡Molta sòrt!

¡Ya tenim Fallera Major 2019!

Ahir, día 1 de juny de 2018, en la Junta General Extraordinària celebrada en el nostre Casal, es va nomenar com a Fallera Major per a les Falles 2019 a la Senyoreta María Caballer i Navarro.

María, és fallera de la comissió tota la vida i està molt involucrada en ella, va ser Fallera Major Infantil en l’any 2004, i és l’única dòna que ha segut President Infantil en l’any 2007.

Esperem que mai oblides el teu regnat. ¡Enhorabona!

Entrega d’equipages de Pilota Valenciana

Este dijous va tindre lloc en el Trinquet de Pelayo l’Entrega d’equipages de Pilota Valenciana de mans de les Falleres Majors de Valéncia, Rocío i Daniela.

Enguany, juguen un total de 200 fallers, 33 equips majors i 12 infantils.

Entre els equips majors, destaca el nostre equip, format per Alan Díaz, Juan Gandia, Ulises Nguema i Kiko Prósper.

El campeonat comença el dumenge dia 3 de juny. ¡Va de bo!

Premis Casal Bernat i Baldoví

El 30 de maig de 2018, tingué lloc l’entrega de Premis i Distincions del Casal Bernat i Baldoví en el Saló del Museu de l’Artista Faller.

La nostra falla, va rebre els següents premis de mans de les Falleres Majors de Valéncia:

Tercer premi “GARROFA” a la Millor Crítica en la falla infantil.

34015783_1997846300245726_2293005626843856896_n

Menció especial Premi “RENAIXENÇA” a l’us de la lengua valenciana durant l’eixercici faller.

34160912_1997845763579113_8885921292541231104_n

Distincions “FLAMA” a l’us de la llengua valenciana en les Falles gran i infantil.

Distinció “PURNA” per l’us de la llengua valenciana en el llibret.

33966667_1997844683579221_5613649292414681088_n